Oriëntaties op architectuur
en ruimte in Oost-Nederland

Oosting Magazine nummer 1
Juni 2018, 88 pagina’s, 22×21 cm

Hoe beleven wij de omgeving waarin we ons dagelijks bewegen? De stad en het land en alles wat ertussen ligt? Wat is ons oog welgevallig en wat niet? Wie bepaalt hoe dat alles eruitziet, en bevalt het ons ook? Daarover gaat Oosting Magazine. Een opiniërend blad met veel aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst.

#1 randland

THEMA RANDLAND
Het thema van de eerste editie, randland, is ontleend aan een betoog van architect Rem Koolhaas. Hij veronderstelde dat Brexit en Trump onmogelijk zouden zijn geweest zonder de historische controverse tussen stad en land. En, suggereerde dat er revolutie broeit onder mensen in het randland, de tegenhanger van de randstad. Mindfood voor filosofen, architecten, stedenbouwkundigen, schrijvers en beeldend kunstenaars. Oosting Magazine verzamelde in 84 pagina’s evenveel medestanders als tegenstanders van Koolhaas’ stelling.

IN DIT NUMMER

Denker des Vaderlands René ten Bos percipieert het verschil tussen stad en land vanuit wisselende invalshoeken en laat zien dat het verschil minder groot is dan velen ons doen geloven.

Reportage over de Spaceframes van architecten Jan Benthem en Mels Crouwel die al ruim 35 jaar enkele grensovergangen op snelwegen tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België markeren.

Nederland is een lege stad, een weerspiegeling van een gesprek tussen twee deskundigen op het gebied van de fysieke leefomgeving: Symone de Bruin en Daan Zandbelt.

Doet de landbouw afbreuk aan de landschappelijke kwaliteit? Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman wil een nieuwe deal tussen boer en maatschappij.

EN VERDER …
Schrijver Atte Jongstra over waar de grens dan is tussen randstad en randland.
Museumdirecteur van De Fundatie Ralph Keuning over ‘kunst op het randje’.
Schrijver van het zeer korte verhaal A.L. Snijders en zoon over wonen in de stad en op het land.
Jongeren die het randland en zijn mogelijkheden opzoeken
Het nieuwe Twentse volkslied van Jan Cremer.
Columnist Herman Sandman ‘Tussen de wildemannen’.
Weggeefwinkels: op de rand van de economie.
Randland in beeldtaal door jonge fotograaf Ruben van der Sleen.
Zes essays over de landschapsmetropool.

Oriëntaties op architectuur
en ruimte in Oost-Nederland

Neem nu een abonnement